JM 2012/98, Benelux-Gerechtshof 16-03-2012, , A 2011/2, nr. A2011/2/7 (met annotatie van J.M.I.J. Zijlmans)

Inhoudsindicatie

Prejudiciële vragen, Benelux-Gerechtshof, Toegestane jachtmiddelen, Schadebestrijding, Wildsoorten, Wildcategorieën, Beneluxovereenkomsten

Samenvatting

In een hoger beroepszaak (d.d. 3 augustus 2011, zaaknr. 201100944/1/H3) heeft de Afdeling aan het Benelux-Gerechtshof een tweetal prejudiciële vragen gesteld met betrekking tot de Benelux-Overeenkomst op het gebied van de jacht en vogelbescherming (hierna: Overeenkomst) en een aantal op grond van de Overeenkomst door het Comité van Ministers uitgevaardigde Beschikkingen: (1) …

Verder lezen
Terug naar overzicht