JM 2013/101, RvS 24-04-2013, BZ8400, 201202429/1/T1/A3 (met annotatie van L. Boerema)

Inhoudsindicatie

Ruimtelijke uitstraling, Vleermuizen, Ontvankelijkheid, Kamsalamander, Belanghebbende

Samenvatting

Op 11 januari 2011 heeft de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie gereageerd op het verzoek van appellant om handhaving van de Ffw. Appellant heeft verzocht om handhaving van de op 12 december 2008 verleende ontheffing op grond van de Ffw voor vleermuizen en tevens had volgens appellant een ontheffing voor de kamsalamander aangevraagd moeten worden.

Bij besluit van 17 mei 2011 heeft de staatssecretaris het door appellant daartegen gemaakte bezwaar niet-ontvankelijk…

Verder lezen
Terug naar overzicht