JM 2013/140, Rechtbank Limburg 01-10-2013, ECLI:NL:RBLIM:2013:7211, AWB 13/2613 en AWB 13/2612 (met annotatie van N.G. Hoogstra en H.D. Tolsma)

Inhoudsindicatie

Relativiteitsvereiste, Beschermingsbereik, Causaliteitstoetsing, Besluit, Aanvraag vergunning, Vergunningsaanvraag, Normen Ffw

Samenvatting

Bij besluit van 25 juli 2013 heeft verweerder, het college van B en W van de gemeente Venray, aan vergunninghouder een omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van een bouwwerk (de uitbreiding van bedrijfshallen) en het gebruiken van gronden en bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan. Eiser, eigenaar van een nabijgelegen perceel, heeft daartegen beroep ingesteld en verzocht om een voorlopige voorziening.

De voorzieningenrechter doet uitspraak in…

Verder lezen
Terug naar overzicht