JM 2013/160, HvJ EU 17-10-2013, , C-203/12 (met annotatie van W.Th. Douma)

Inhoudsindicatie

Broeikasgasemissierechten, Boete, Overmatige emissie, Bevrijdingsgrond, Niet-ingeleverde emissierechten, Overmacht, Evenredigheid, Prejudiciële beslissing, Emissierechten, Emissierechtenhandel, Emissie

Samenvatting

Europese bedrijven die onder de werking van het Europese emissiehandelssysteem vallen dienen ieder jaar op 30 april een hoeveelheid emissierechten in te leveren die gelijk is aan de totale emissies van die installatie gedurende het voorgaande kalenderjaar. Die rechten worden vervolgens geannuleerd. Wat een bedrijf niet zelf nodig heeft, kan het verkopen. Heeft het bedrijf een tekort aan emissierechten…

Verder lezen
Terug naar overzicht