JM 2013/65, HvJ EG 07-03-2013, , T-95/10 (met annotatie van W.Th. Douma)

Inhoudsindicatie

Antraceenolie, Identificatie zeer zorgwekkende stof, Persistente, bioaccumulerende en toxische (PBT) eigenschappen, Zeer persistente en zeer bioaccumulerende (zPzB) eigenschappen, Nietigverklaring, Gelijke behandeling, Evenredigheid, Zeer zorgwekkende stof

Samenvatting

Een stof genaamd antraceenolie (laag antraceengehalte) staat sinds geruime tijd bekend als kankerverwekkend en mutageen. In 2009 maakt Duitsland bekend dat de stof nog gevaarlijker zou zijn vanwege persistente, bioaccumulerende en toxische (PBT) / zeer persistente en zeer bioaccumulerende (zPzB) eigenschappen in de zin van art. 57…

Verder lezen
Terug naar overzicht