JM 2013/88, Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen 11-04-2013, , C 258/11 (met annotatie van J.M.I.J. Zijlmans)

Inhoudsindicatie

Prejudiciële beslissing, Uitleg artikel 6 lid 3. Natura 2000, Gunstige staat van instandhouing, Natuurlijke kenmerken, Tijdelijke en herstelbare schade

Samenvatting

Aan het HvJEU zijn door het Ierse Supreme Court in de zaak Sweetman prejudiciële vragen inzake uitleg van artikel 6, lid 3, Habitatrichtlijn gesteld. Met zijn vragen wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of artikel 6, lid 3, Habitatrichtlijn aldus moet worden uitgelegd dat een plan of een project dat niet direct verband houdt met of nodig is…

Verder lezen
Terug naar overzicht