JM 2013/91, Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 16-04-2013, BZ7832, 21-003501-11 (met annotatie van T. van der Meulen)

Inhoudsindicatie

Begrip inrichting, Inrichting, Werk, Storten, Oppervlaktewater, Afvalstoffen, Rechtsdwaling

Samenvatting

Aan verdachte is tenlastegelegd dat zij gedurende een aantal jaren (2004-2008) bedrijfsafvalstoffen (grond, slib, puin, groenafval) op de bodem en in het oppervlaktewater heeft gebracht zonder de vereiste vergunningen krachtens de Wet milieubeheer en de Wet verontreiniging oppervlaktewateren. De verdachte zou zich schuldig hebben gemaakt aan het medeplegen van het storten van materialen. De rechtbank heeft verdachte vrijgesproken van alle ten laste gelegde feiten…

Verder lezen
Terug naar overzicht