JM 2014/60, Hof Arnhem-Leeuwarden 14-01-2014, ECLI:NL:GHARL:2014:193, 200.123.114 (met annotatie van H.J. Bos)

Inhoudsindicatie

Ongewoon voorval, Last onder bestuursdwang, Beleidsvrijheid, Bestuursdwang, Onrechtmatige overheidsdaad, Gelijkheidsbeginsel, Zorgvuldigheidsbeginsel, Zaakwaarneming

Samenvatting

Deze zaak betreft de nasleep van de brand die op het terrein van Chemie-Pack te Moerdijk begin 2011 heeft plaatsgevonden. Nadat de Hoge Raad in zijn arrest van 12 oktober 2012, ECL:NL:HR:2012:BW7505, AB 2013/368, NJ 2013/98 het arrest van het hof Den Bosch van 2 augustus 2011 heeft vernietigd, heeft hij…

Verder lezen
Terug naar overzicht