JM 2014/69, HvJ EU 03-04-2014, , C-301/12 (met annotatie van J.M.I.J. Zijlmans)

Inhoudsindicatie

Prejudiciële beslissing, Natuurlijke habitats, Instandhouding natuurlijke habitats, Wilde flora en fauna, Instandhouding wilde flora en fauna, Gebieden van communautair belang, Beschermingsstatus gebieden van communautair belang

Samenvatting

Dit verzoek om een prejudiciële beslissing met betrekking tot de artikelen, 4, lid 1, 9 en 11 van de Habitatrichtlijn (HRL) betreft de procedure tot herziening/intrekking van de status van een gebied op de lijst van gebieden van communaitair belang (GCB). Volgens het Hof moeten voornoemde artikelen van de…

Verder lezen
Terug naar overzicht