JM 2015/64, Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 10-02-2015, ECLI:NL:GHARL:2015:912, 200.135.816-01 (met annotatie van H.J. Bos)

Inhoudsindicatie

Garantie, Exoneratie, Buitengebied, Asbestverontreiniging, Moestuin, Koopovereenkomst, Verkoop woning

Samenvatting

Deze zaak betreft de koop van een oude woning in een buitengebied. Na aankoop heeft de koper – geïntimeerde in de hoger beroepsprocedure – een aantal gebreken geconstateerd in het verkochte, waaronder bodemverontreinging, en heeft hij de verkoper daarop aangesproken en in rechte betrokken. Het hof stelt dat in artikel 5.3.van de koopovereenkomst onder andere is bepaald dat de onroerende zaak bij de eigendomsoverdracht de…

Verder lezen
Terug naar overzicht