JM 2015/76, Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 29-04-2015, ECLI:NL:GHARL:2015:3047, 24-002914-10 (met annotatie van T. van der Meulen)

Inhoudsindicatie

Gevaarlijke afvalstoffen, Wit- en bruingoed, Elektrische apparatuur, Koelkasten, VIHB-lijst, Inzamelen, Witwassen

Samenvatting

Verdachte heeft gedurende langere tijd wit- en bruingoed ingezameld zonder vermelding op de lijst van vervoerders, inzamelaars, handelaars en bemiddelaars (VIHB-lijst) en opgeslagen in inrichtingen zonder dat daarvoor een melding is gedaan op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer. Door de rechtbank Zwolle-Lelystad was hij daarvoor bij vonnis van 23 november 2010 (ECLI:NL:RBZLY:2010:BO4734) …

Verder lezen
Terug naar overzicht