JM 2015/78, Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 30-09-2014, ECLI:NL:GHARL:2014:7523, 200.126.067-01 (met annotatie van H.J. Bos)

Inhoudsindicatie

Aanneming van werk, Meerwerk, Waarschuwingsplicht aannemer, Asbest, Asbestsanering, Aanneemsom, Sportschool

Samenvatting

De onderhavige zaak betreft een asbestsanering na een brand. De aannemer had in eerste instantie de kosten daarvan op € 20.187,30 geoffreerd. Daarmee heeft de opdrachtgever ingestemd. Vervolgens is het werk in onderaanneming uitgevoerd en heeft de aannemer € 100.605,19 gefactureerd. De opdrachtgever heeft geweigerd het verschil tussen de aanneemsom en het gefactureerde bedrag te betalen. Het hof stelt dat…

Verder lezen
Terug naar overzicht