JM 2015/91, Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 13-04-2015, ECLI:NL:GHARL:2015:3582, 21-002113-14 (met annotatie van T. van der Meulen)

Inhoudsindicatie

Afvalstof, Bijproduct, Dierlijk bijproduct, Nuttige toepassing, Overbrenging, Illegale overbrenging

Samenvatting

Verdachte heeft in de periode januari 2010 – maart 2012 een substantie die door haar wordt aangeduid als “zuiveringsslib/bruine eimix” vanuit Raalte naar biogasinstallaties op diverse plaatsen in Duitsland afgevoerd, zonder kennisgeving op grond van de EG-verordening Overbrenging van afvalstoffen (EVOA). In de periode oktober 2010 – mei 2012 zijn deze stoffen opgeslagen in een inrichting in de gemeente Mill en St. Hubert. De…

Verder lezen
Terug naar overzicht