JM 2016/23, RvS 13-01-2016, ECLI:NL:RVS:2016:40, 201503362/1/A4 (met annotatie van F. Arents)

Inhoudsindicatie

Omroepinstallatie, Handhaving, Maatwerkvoorschriften, Bedrijfsduurcorrectie, Muziekgeluid, Tonaal geluid, Gesproken berichten

Samenvatting

Bij besluit van 11 juli 2012 heeft het college van B en W van Leiden het verzoek om handhavend op te treden in verband met geluidhinder, veroorzaakt door de omroepinstallatie op het treinstation Leiden Centraal, afgewezen. Het college heeft terecht geen aanleiding gevonden om tevens metingen in de woningen uit te voeren, nu de geluidgrenswaarden van artikel 2.17 van het Activiteitenbesluit waar het thans om gaat, geluidgrenswaarden…

Verder lezen
Terug naar overzicht