JM 2016/49, Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 20-10-2015, ECLI:NL:GHARL:2015:7896, 200.028.484 (met annotatie van H.J. Bos)

Inhoudsindicatie

Ongerechtvaardigde verrijking, Bespaarde kosten, Saneringskosten, Kostenbesparing, Bodemsanering, Grondwatersanering

Samenvatting

Dit betreft een zaak met betrekking tot ongerechtvaardigde verrijking van een gemeente (Dinkelland), omdat appellant (de saneerder) een sanering heeft uitgevoerd waarbij hij een stuk gemeentegrond (gelegen onder een straat) en grondwater heeft gesaneerd. De gemeente is ongerechtvaardigd verrijkt aangezien zij zich daarmee saneringskosten heeft bespaard, omdat zij bij een latere herinrichting niet mee hoefde te saneren. In dit tussenarrest staat onder meer de vraag centraal wat…

Verder lezen
Terug naar overzicht