JM 2016/59, RvS 24-02-2016, ECLI:NL:RVS:2016:482, 201505452/1/A4 (met annotatie van A. Wagenmakers)

Inhoudsindicatie

Intensieve veehouderij, Drempelwaarde, Vleesvarkensbedrijf, Milieueffectrapportage, Capaciteit, Geuremissie

Samenvatting

Op 12 juni 2014 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Reusel-De Mierden besloten een omgevingsvergunning voor het realiseren van een vleesvarkensbedrijf voor 2.999 vleesvarkens aan een locatie te Hulsel buiten behandeling te laten. Op dezelfde dag heeft het college besloten de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het realiseren van een vleesvarkensbedrijf voor 2.999 vleesvarkens een de locatie te Hulsel buiten behandeling te laten. De reden…

Verder lezen
Terug naar overzicht