JM 2016/62, RvS 02-03-2016, ECLI:NL:RVS:2016:540, 201505479/1/A4 (met annotatie van Y. Flietstra)

Inhoudsindicatie

Bodemsanering, Schietterrein, Lood, Saneringsplan, Belanghebbende, Ontvankelijkheid, Bodemverontreiniging, Loodverontreiniging

Samenvatting

Bij besluit van 8 juni 2015 heeft het college van gedeputeerde staten van Gelderland ingestemd met het saneringsplan voor de bodemverontreiniging op de locatie Stakenbergweg 60 te Elspeet. Tegen dit besluit heeft appellant beroep ingesteld.

Appellant betwist dat hij geen belanghebbende is. Daartoe voert hij aan dat het hem niet gaat om de gevolgen ter plaatse van zijn woning, maar om de gevolgen voor zijn woon- en leefomgeving. …

Verder lezen
Terug naar overzicht