JM 2016/65, RvS 06-04-2016, ECLI:NL:RVS:2016:907, 201500890/1/R2 (met annotatie van F. Arents)

Inhoudsindicatie

Hogere waarden, Tussenuitspraak, Bestuurlijke lus, Wegverkeerslawaai, Reconstructie, Bestemmingsplan

Samenvatting

Bij besluit van 10 december 2014 heeft het college van B en W van Bergeijk hogere waarden vastgesteld voor de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting vanwege de weg voor een woning. Tevens heeft het college bij dit besluit de eerder voor deze woning vastgestelde hogere waarden ingetrokken.

Met het bestreden besluit beoogt het college de gevolgen van de fouten in de berekening van de geluidbelasting te herstellen. Daartoe heeft het na herberekening krachtens artikel…

Verder lezen
Terug naar overzicht