JM 2016/68, RvS 09-03-2016, ECLI:NL:RVS:2016:649, 201504667/1/A4 (met annotatie van R. Leijendekker-van Kaam )

Inhoudsindicatie

Financiële zekerheid voor kosten ontmanteling, Kosten ontmanteling, Ontmanteling, Kernenergiecentrale

Samenvatting

Bij besluit van 10 juli 2014 hebben de ministers van Economische Zaken (thans bevoegdheid Infrastructuur en Milieu) en van Financiën een aanvraag van Gemeenschappelijke Kernenergiecentrale Nederland B.V. (hierna: GKN) om de door haar gestelde financiële zekerheid krachtens artikel 15f van de Kernenergiewet goed te keuren afgewezen. Uit artikel 15f van de Kernenergiewet volgt dat de goed te keuren zekerheidstelling de kosten moet dekken die voortvloeien uit het buiten gebruik…

Verder lezen
Terug naar overzicht