JM 2016/79, RvS 13-03-2016, ECLI:NL:RVS:2016:978, 201409039/1/A4 (met annotatie van Y. Flietstra)

Inhoudsindicatie

Bodemverontreiniging, Ernst, Spoedeisendheid, Saneringsplan, Eén geval van verontreiniging, Tijdelijke beveiligingsmaatregel

Samenvatting

Bij besluit van 30 september 2014 heeft het college van gedeputeerde staten van Limburg krachtens de artikelen 29 en 37 van de Wet bodembescherming vastgesteld dat ter plaatse van het perceel Sint Antoniusstraat 15 te Heel sprake is van een geval van ernstige verontreiniging waarvan spoedige sanering noodzakelijk is. Daarbij is bepaald dat binnen twee jaar na inwerkingtreding van het besluit een saneringsplan moet zijn overgelegd, en na vier jaar moet zijn…

Verder lezen
Terug naar overzicht