JM 2016/80, Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 02-02-2016, ECLI:NL:GHARL:2016:610, 200.151.392

Inhoudsindicatie

Verontreinigde grond, Onrechtmatige daad, Garantieregeling, Gelijkheidsbeginsel, Vertrouwensbegsinsel, Verjaring, Beroep op verjaring, Redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar

Samenvatting

De gemeente Bussum heeft in 1980 percelen bestemd voor woningbouw uitgegeven. Later bleken die percelen te zijn vervuild, omdat ter plaatse tot 1917 een vuilstortplaats was geëxploiteerd door de gemeente. Dat heeft ertoe geleid dat een viertal eigenaren/bewoners die rechtstreeks van de gemeente hebben gekocht en één eigenaar, die zijn perceel later heeft gekocht van de toenmalige eigenaar-bewoner, een…

Verder lezen
Terug naar overzicht