JM 2016/82, RvS 16-03-2016, ECLI:NL:RVS:2016:709, 201503226/1 (met annotatie van Y. van Hoven)

Inhoudsindicatie

Inpassingsplan, Windmolenpark, Windturbine, Mosselkwekerij, Beperkt kwetsbaar object, Plaatsgebonden Risico, PR 10-5 contour, PR 10-6 contour, Externe veiligheid, Ponton

Samenvatting

De ministers van Economische Zaken en van Infrastructuur en Milieu hebben het inpassingsplan “Windpark Krammer” vastgesteld dat voorziet in een windpark met 35 windturbines bij het Krammersluizencomplex in Schouwen-Duiveland. De exploitant van een mosselkwekerij nabij het voorziene windpark is tegen dit besluit in beroep gegaan. Hij geeft onder andere aan dat zijn…

Terug naar overzicht