JM 2016/97, Rechtbank Midden-Nederland 19-05-2016, ECLI:NL:RBMNE:2016:2742, UTR 16/679 (met annotatie van A. Wagenmakers)

Inhoudsindicatie

Aanleg infrastructuur, Bouwrijp maken, Losvoorziening, Kruimelontheffing, Drempelwaarde, Relativiteitsvereiste, Milieubelangen

Samenvatting

Op 21 september 2015 heeft het college van burgemeester en wethouders van Weesp een omgevingsvergunning verleend voor de periode van één jaar voor het realiseren van een tijdelijke losvoorziening voor het bouwrijp maken van de Bloemendalerpolder te Weesp. De omgevingsvergunning is verleend met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, aanhef onder a, onder 2°, van de Wabo in samenhang met artikel 4, onderdeel 11, …

Verder lezen
Terug naar overzicht