JM 2017/1, RvS 16-11-2016, ECLI:NL:RVS:2016:3057, 201508301/2/A1 (met annotatie van T. van der Meulen)

Inhoudsindicatie

Afvalstof, Meststof, Bijproduct, Mestbewerking, Ontdoen van, Tussenuitspraak, Milieueffecten

Samenvatting

Het college van gedeputeerde staten van Noord-Brabant heeft bij besluit van 22 maart 2016 besloten dat ten behoeve van de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een mestbe- en verwerkingsinstallatie voor drijfmest een milieueffectrapport moet worden opgesteld. Volgens het college gaat het om een installatie die is genoemd in categorie 18.1 van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage en kunnen er belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu…

Verder lezen
Terug naar overzicht