JM 2017/110, RvS 23-08-2017, ECLI:NL:RVS:2017:2271, 201604695/1/A (met annotatie van M.H. Blokvoort)

Inhoudsindicatie

Belanghebbende, Ontvankelijkheid, Gevolgen van enige betekenis, Mestbassin, Geuroverlast

Samenvatting

Het college van B en W van Gulpen-Wittem heeft in het kader van besluitvorming over een verzoek om handhavend op te treden tegen een mestbassin omwonenden op grotere afstand dan 250 meter niet als belanghebbende aangemerkt. Onder verwijzing naar ABRvS 16 maart 2016 overweegt de Afdeling dat voor het zijn van belanghebbende aannemelijk moet zijn dat ter plaatse van de woning of het perceel van de betrokkene gevolgen van enige betekenis kunnen worden ondervonden

Verder lezen
Terug naar overzicht