JM 2017/112, RvS 23-08-2017, ECLI:NL:RVS:2017:2228, 201603362/1/A1 (met annotatie van Y. Flietstra)

Inhoudsindicatie

Bodemsanering, BUS-sanering, Bodemkwaliteit, Asbest, Ontgraven, Milieukundig begeleider inschakelen

Samenvatting

Bij besluit van 1 december 2015 heeft de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu aan appellante, een bedrijf, een last onder dwangsom opgelegd wegens overtreding van artikel 18, eerste lid, van het Besluit bodemkwaliteit. Bij besluit van 7 april 2016 heeft de staatssecretaris naar aanleiding van het door appellante hiertegen gemaakte bezwaar het besluit van 1 december 2015 deels in stand gelaten, met dien verstande dat de opgelegde last

Verder lezen
Terug naar overzicht