JM 2017/113, RvS 16-08-2017, ECLI:NL:RVS:2017:2213, 201605181/1/A1 (met annotatie van J.H.K.C. Soer)

Inhoudsindicatie

Nadelige gevolgen, Plaatsgebonden risico, Externe veiligheid

Samenvatting

Het college van gedeputeerde staten van de provincie Gelderland heeft een omgevingsvergunning verleend voor het veranderen van een inrichting voor de productie van organische chemicaliën te Zaltbommel. De Stichting Veiliger Zaltbommel komt hiertegen in beroep. In geschil is of het college op grond van artikel 4, derde lid, van het Bevi het groepsrisico bij zijn beoordeling had moeten betrekken. Volgens haar zijn de risicocontouren 10-7, 10-8 en 10-9 voor

Verder lezen
Terug naar overzicht