JM 2017/114, RvS 05-07-2017, ECLI:NL:RVS:2017:1800, 201509481/2/R1 en 201600859/2/R (met annotatie van M. Bekooy)

Inhoudsindicatie

Wegverkeerslawaai, Hogere waarden, Onderzoeksverplichting, Cumulatie, Gezoneerde wegen

Samenvatting

In de uitspraak van 5 oktober 2016, ECLI:NL:RVS:2016:2603, heeft de Afdeling het bevoegd gezag, het college van gedeputeerde staten van Noord-Holland, opgedragen om bij het besluit tot vaststelling hogere waarden vanwege wegverkeerslawaai in het kader van een bestemmingsplan tot reconstructie van de provinciale weg N236 alsnog het effect van de samenloop van geluidbronnen ter plaatse van woningen die in de geluidzone van zowel de

Verder lezen
Terug naar overzicht