JM 2017/115, RvS 06-09-2017, ECLI:NL:RVS:2017:2389, 201604096/1/A1 (met annotatie van F. Arents)

Inhoudsindicatie

Muziekgeluid, Conservatorium, Beginselplicht tot handhaven, Maatwerkvoorschrift, Last onder dwangsom, Tonaal geluid

Samenvatting

Bij besluit van 25 juli 2013 heeft het college van B en W van Utrecht het verzoek om handhavend op te treden tegen geluidoverlast veroorzaakt door het Utrechts conservatorium (HKU), geluidoverlast veroorzaakt door laad- en losverkeer op de Mariaplaats en overschrijding van de normen voor luchtkwaliteit op de Mariaplaats, afgewezen.

Bij uitspraak van 28 april 2016 heeft de rechtbank het daartegen ingestelde beroep gegrond verklaard, het besluit

Verder lezen
Terug naar overzicht