JM 2017/116, RvS 14-06-2017, ECLI:NL:RVS:2017:1586, 201506916/1/R2 (met annotatie van F. Arents)

Inhoudsindicatie

Geluidzone, Industrielawaai, Woonschip, Bestemming, Geluidgevoelig terrein, Goede ruimtelijke ordening, Industrieterrein

Samenvatting

Bij besluit van 13 juli 2015 heeft de raad van de gemeente Arnhem het bestemmingsplan “Geluidszone industrieterrein Arnhem Noord” vastgesteld. Het plan is een facetbestemmingsplan dat voorziet in een gewijzigde geluidzone voor het industrieterrein Arnhem Noord, als bedoeld in de Wet geluidhinder. De geluidzone is in het plan zodanig gewijzigd dat de grens van het industrieterrein – dat zelf geen deel uitmaakt van de geluidzone – is gewijzigd

Verder lezen
Terug naar overzicht