JM 2017/117, RvS 22-03-2017, ECLI:NL:RVS:2017:763, 201602991/1/A1 (met annotatie van F.A.M. van de Ven)

Inhoudsindicatie

Geurgevoelig object, Zorgboerderij, Varkenshouderij, Binnenplanse afwijking, Woon- en leefklimaat, Geurbelasting, Achtergrondbelasting, Voorgrondbelasting, Goede ruimtelijke ordening

Samenvatting

Het college van B en W van Landerd heeft geweigerd om een omgevingsvergunning te verlenen voor het afwijken van het bestemmingsplan voor het oprichten van een 24-uurs zorgboerderij bij een varkensbedrijf.

Appellant heeft een biologische varkenshouderij en wil op zijn bedrijf 24 uur per dag opvang bieden in de vorm van beschermd/begeleid wonen aan personen die elders in de samenleving

Verder lezen
Terug naar overzicht