JM 2017/120, RvS 16-08-2017, ECLI:NL:RVS:2017:2206, 201703006/1/A3 (met annotatie van L. Boerema)

Inhoudsindicatie

Vogelsterfte, 1% ORNIS criterium, Stilstandvoorziening, Windturbines, Motiveringsbeginsel, Rechtszekerheid, Proportionaliteit

Samenvatting

Deze zaak betreft een hoger beroep tegen een uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland waarbij een ontheffing van 22 juli 2016 op grond van de Flora- en faunawet gedeeltelijk werd vernietigd. Tegen deze uitspraak komen NUON en Eneco in hoger beroep. Het beroep spitst zich toe op het door de staatssecretaris van Economische Zaken voorschrijven van een stilstandvoorziening voor de windturbines, gedurende periodes van gestuwde trek van trekvogels

Verder lezen
Terug naar overzicht