JM 2017/121, RvS 23-08-2017, ECLI:NL:RVS:2017:2269, 201607013/1/R3 (met annotatie van J.S. Haakmeester)

Inhoudsindicatie

Goede ruimtelijke ordening, Evenementen, Hoogfrequent geluid, Laagfrequent geluid, Geluid, Geluidisolatie gevels, Geluidisolatie gevels, Geluidbelasting

Samenvatting

De raad van de gemeente Groningen heeft op 29 juni 2016 een bestemmingsplan vastgesteld waarin een regeling voor evenementen op de drafbaan in het Stadspark is opgenomen. Tegen dit besluit heeft appellant beroep ingesteld.

In de planregeling zijn volgens appellant evenementen onvoldoende geborgd. De raad heeft de verschillenden soorten evenementen verdeeld in drie categorieën. De categorie evenementen die potentieel de minste hinder veroorzaakt is

Verder lezen
Terug naar overzicht