JM 2017/122, Rechtbank Noord-Nederland 13-06-2017, ECLI:NL:RBNNE:2017:2140, 18-997501-09 (met annotatie van S. Pieters)

Inhoudsindicatie

Brandstof, Afvalolie, Fluxolie, Afgewerkte olie, Chemische afvalstoffen, Transport, Afvaltransport, Overbrenging van afvalstoffen, Grensoverschrijdend, Duitsland, België, Vervoersdocumenten

Samenvatting

Een bedrijf dat secundaire brandstoffen ‘produceert’ te Farmsum – nabij Delfzijl – waarbij het buitenlandse chemische afvalstoffen gebruikt om ‘brandstof te maken’ heeft gedurende enkele jaren (2006-2009) valsheid in geschrifte gepleegd dan wel noodzakelijke documentatie achterwege gelaten, maar ook het doen van kennisgevingen aan autoriteiten nagelaten, om daardoor te kunnen maskeren dat

Verder lezen
Terug naar overzicht