JM 2017/13, RvS 16-11-2016, ECLI:NL:RVS:2016:3030, 201508067/1/R4 (met annotatie van H.S. de Vries)

Inhoudsindicatie

Afgraven bovengrond, Strijd met bestemmingsplan, Aanlegvergunning, Ontgronding

Samenvatting

Gedeputeerde staten van Fryslân hebben een ontgrondingenvergunning geweigerd voor het ontgronden van enkele percelen onder en bij een op te richten aarden geluidswal. De vergunning is geweigerd wegens strijd met het bestemmingsplan. De percelen zijn een onderdeel van een recreatie- en vakantiepark en ter beperking van geluidhinder op het park is een geluidswal aangelegd. De aanvraag is ingediend toen de werkzaamheden waren uitgevoerd en het college handhavend was opgetreden.

Appellant is van mening dat…

Verder lezen
Terug naar overzicht