JM 2017/22, RvS 28-12-2016, ECLI:NL:RVS:2016:3492, 201601568/1/R2 (met annotatie van P.B. Bokelaar)

Inhoudsindicatie

Wijzigingsplan, Boerderij, Perceel, Bouwvlak, Burgerwoning, Veehouderij, Varkenshouderij, Omgevingsvergunning, Geurhinder, Geurbelasting, Geurgevoelig object

Samenvatting

Op 22 januari 2016 heeft het college van B en W van Loon op Zand een wijzigingsplan vastgesteld waarbij de bestemming van een perceel wordt gewijzigd, zodat het mogelijk wordt om een bestaande boerderij en de agrarische bebouwing te slopen en op een andere locatie binnen het bouwvlak een nieuwe burgerwoning te bouwen.

Appellant, die een varkenshouderij exploiteert, vreest dat het plan zal…

Verder lezen
Terug naar overzicht