JM 2017/24, RvS 21-12-2016, ECLI:NL:RVS:2016:3371, 201604155/1/R1 (met annotatie van H.S. de Vries)

Inhoudsindicatie

Luchtkwaliteit, Bedrijfswoning, Vrijwillige burgerbewoning, Beperking uitbreiding inrichting, Goed woon- en leefklimaat

Samenvatting

Het college van B en W van de gemeente Venlo heeft het bestemmingsplan “parapluplan Plattelandswoningen Venlo” vastgesteld. Het plan voorziet in een partiële wijziging van alle bestemmingsplannen in de gemeente, waarbij het wordt toegestaan om alle bestaande 18 bedrijfswoningen tevens als plattelandswoningen in gebruik te nemen.

Appellant kan zich hiermee niet verenigen voor wat betreft de woning die naast zijn bedrijf is gevestigd. Beide locaties vormen één…

Verder lezen
Terug naar overzicht