JM 2017/27, RvS 30-11-2016, ECLI:NL:RVS:2016:3183, 201604681/1/R4 (met annotatie van H.S. de Vries)

Inhoudsindicatie

Geluidhinder, Stofhinder, Modderhinder, Vrachtverkeer, Ontgronding

Samenvatting

Gedeputeerde staten van Limburg hebben een ontgrondingenvergunning verleend voor de winning van oppervlaktedelfstoffen. De winning betreft een oppervlakte van bijna 7,5 ha in een voormalige zandwinplas. De ontgrondingenlocatie is gelegen aan de doodlopende openbare zandweg Looierbroek te Ottersum. De woning van appellant ligt aan deze zandweg. Hij maakt er bezwaar tegen dat het college geen voorschriften aan de vergunning heeft verbonden die de geluid-, stof- en modderhinder van het vrachtverkeer van en…

Verder lezen
Terug naar overzicht