JM 2017/3, RvS 26-10-2016, ECLI:NL:RVS:2016:2840, 201507715/1/A3 (met annotatie van E.J.H. Plambeck)

Inhoudsindicatie

Beleidsregels, Afwijking, Bijzondere omstandigheden, Sluiting woning

Samenvatting

Bij besluit van 3 februari 2015 heeft de burgemeester van Breda onder aanzegging van bestuursdwang gelast de woning aan de locatie in Breda (hierna: de woning) met ingang van 17 februari 2015 voor de duur van drie maanden te sluiten en gesloten te houden. Beleidsregels zijn bindend, behoudens in bijzondere omstandigheden die leiden tot onevenredige gevolgen voor belanghebbenden. Ten aanzien van die bijzondere omstandigheden is de Afdeling thans van oordeel dat omstandigheden die bij…

Verder lezen
Terug naar overzicht