JM 2017/39, RvS 01-02-2017, ECLI:NL:RVS:2017:238, 201603535/1/ R6 (met annotatie van J.S. Haakmeester)

Inhoudsindicatie

Provinciaal inpassingsplan, Ruimtelijke onderbouwing, Microtesla, Voorzorgsbeleid, Cumulatie magneetveld, Reflexwerking relativiteit, Volksgezondheid, Lange termijneffect, Korte termijneffect, Magneetveld, Ondergrondse hoogspanningsverbinding

Samenvatting

Provinciale Staten van de provincie Noord-Holland hebben op 4 april 2016 het inpassingsplan “Netuitbreiding Kop van Noord-Holland” vastgesteld. Het plan voorziet in de aanleg van een nieuwe ondergrondse hoogspanningsverbinding tussen een nieuw transformatorstation en vier bestaande transformatorstations. De hoogspanningsverbinding dient om de stroomproductie van een windpark in te passen in het elektriciteitsnet. …

Verder lezen
Terug naar overzicht