JM 2017/40, RvS 25-01-2017, ECLI:NL:RVS:2017:157, 201600404/1/R3 (met annotatie van M.H. Blokvoort)

Inhoudsindicatie

Ladder voor duurzame verstedelijking, Ruimtelijke relevantie, Sluitingstijden, Maximum aantal personen, Voorwaardelijke verplichting, Restaurant met zaalaccommodatie, Nieuwe stedelijke ontwikkeling

Samenvatting

Bij besluit van 15 december 2015 heeft de raad van de gemeente Krimpenerwaard het bestemmingsplan “Landelijk Gebied (voormalige gemeente Vlist) 2014” vastgesteld. Het bestemmingsplan voorziet onder andere in een bestemming ten behoeve van een restaurant met zaalaccommodatie, daar waar voorheen sprake was van een agrarische bestemming met theeschenkerij. De vraag is of deze functiewijziging tot gevolg heeft dat…

Verder lezen
Terug naar overzicht