JM 2017/43, Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 28-12-2016, ECLI:NL:GHARL:2016:10598, 21-001943-1 (met annotatie van T. van der Meulen)

Inhoudsindicatie

Huishoudelijke afvalstoffen, Route-inzameling, Opslaan, Overslaan, Begeleidingsformulier, Afvalinzamelingsbedrijf

Samenvatting

Een afvalinzamelingsbedrijf heeft huishoudelijke afvalstoffen ingezameld in containers en getransporteerd onder de vigeur “route-inzameling”. De containers worden op een terrein in Lelystad geparkeerd in afwachting van transport naar een eindverwerker. De containers blijven daar afgesloten staan en worden na enige tijd (binnen 48 uur) overgeladen op een ander transportmiddel. In eerste aanleg heeft de economische politierechter geoordeeld dat de route-inzameling is gestopt op het moment…

Verder lezen
Terug naar overzicht