JM 2017/45, RvS 08-03-2017, ECLI:NL:RVS:2017:591, 201601193/1/A1 (met annotatie van Y. Flietstra)

Inhoudsindicatie

Bodemverontreiniging, Evaluatieverslag, Leeflaagdikte, Putwandbemonstering, Deelsanering, Gebruiksbeperkingen

Samenvatting

Het college van B en W van Helmond heeft bij het besluit van 26 januari 2016 ingestemd met het evaluatieverslag van de sanering van de locaties, waar verontreiniging van de bodem met polychloorbifenylen (hierna: PCB) was aangetroffen. De sanering is uitgevoerd aan de hand van het saneringsplan “Helmond, omgeving Sallandhof, Gooisehof, Kennemerland en Altenahof” van 6 december 2013 (hierna: het saneringsplan). Daarbij is grond met…

Verder lezen
Terug naar overzicht