JM 2017/49, RvS 21-12-2016, ECLI:NL:RVS:2016:3420, 201600612/1/A1 (met annotatie van F.A.M. van de Ven)

Inhoudsindicatie

Agrarische bedrijfsstoffen, Mest, Mestopslag, Legaal aanwezig, Overgangsrecht, Geuremissie, Geurhinder

Samenvatting

Bij besluit van 6 januari 2014 heeft het college van B en W van Kampen een verzoek om handhaving afgewezen, voor zover dit ziet op de aanwezigheid van een mestopslag. Op 19 mei 2015 heeft het college het daartegen gemaakte bezwaar ongegrond verklaard. Bij uitspraak van 18 december 2015 heeft de rechtbank het daartegen ingestelde beroep gegrond verklaard en het besluit van 19 mei 2015 vernietigd. Tegen deze uitspraak hebben…

Verder lezen
Terug naar overzicht