JM 2017/58, Rechtbank Limburg 15-02-2017, ECLI:NL:RBLIM:2017:1290, AWB 15/2994, 15/3017 en 15/3020 (met annotatie van M.H. Blokvoort)

Inhoudsindicatie

Belanghebbende, Ontvankelijkheid, Hinder van enige betekenis

Samenvatting

Het college van B en W van Leudal heeft ten behoeve van een inrichting voor het opslaan en hygiëniseren van drijfmest omgevingsvergunningen voor bouwen en afwijken van het bestemmingsplan verleend en maatwerkvoorschriften vastgesteld. Omwonenden komen tegen deze besluiten op. Uit geuronderzoek blijkt dat op een afstand van 150 meter van de inrichting aan de streefwaarden voor geur wordt voldaan. Appellanten wonen allen op een afstand van meer dan 300 meter. Ter plaatse van hun woningen zal gelet…

Verder lezen
Terug naar overzicht