JM 2017/7, RvS 07-12-2016, ECLI:NL:RVS:2016:3248, 201508487/1/A1 (met annotatie van F. Arents)

Inhoudsindicatie

Maatwerkvoorschriften, Woon- en leefklimaat, Goede ruimtelijke ordening, Omgevingsgeluid, Loswal, Alternatieven, Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau, Verklaring van geen bedenkingen

Samenvatting

Bij besluit van 12 juni 2014 heeft het college van B en W van Steenwijkerland een omgevingsvergunning verleend voor het inrichten en gebruiken van een loswal met een keerlus te Giethoorn. De rechtbank heeft de beroepen van omwonenden tegen dit besluit gegrond verklaard.

Een deel van de percelen in Giethoorn is slecht bereikbaar over de weg. Voor die percelen vindt het vervoer…

Verder lezen
Terug naar overzicht