JM 2017/74, RvS 29-03-2017, ECLI:NL:RVS:2017:868, 201600689/1/R1 (met annotatie van H.S. de Vries en P.B. Bokelaar)

Inhoudsindicatie

Bedrijfswoning, Burgerwoning, Plattelandswoning, Woonbestemming, Landbouwinrichting, Intensieve veehouderij, Goede ruimtelijke ordening, Aanvaardbaar woon- en leefklimaat, Luchtkwaliteit, Geurbelasting, Geurgevoelig object, Afstandsnorm, Structuurvisie, Glastuinbouwconcentratiegebied, Richtafstand VNG-brochure

Samenvatting

Op 15 december 2015 heeft de gemeenteraad van Peel en Maas het bestemmingsplan “1e reparatieherziening bestemmingsplan buitengebied” vastgesteld. Het bestemmingsplan dient ter reparatie van het bestemmingsplan “Buitengebied Peel en Maas” waarvan de Afdeling bij uitspraak van 24 december 2014, ECLI:NL:RVS:2014…

Terug naar overzicht