JM 2017/75, RvS 08-02-2017, ECLI:NL:RVS:2017:350, 201600577/1/A1 en 201600579/1/A1 (met annotatie van P.B. Bokelaar)

Inhoudsindicatie

Omgevingsvergunning, Rundveestal, Bestemmingsplan, Planvoorschriften, Extensiveringsgebied, Intensieve veehouderij, Melkrundvee, Melkrundveehouderij, Bouwplan, Melding

Samenvatting

Op 30 december 2014 heeft het college van B en W van de gemeente Bronckhorst een omgevingsvergunning verleend voor het bouwen (hierna: bouwvergunning) van een rundveestal voor 72 stuks vrouwelijk jongvee en 20 fokstieren. De daartegen ingestelde bezwaren zijn op 9 juli 2015 door het college ongegrond dan wel niet-ontvankelijk verklaard.

Bij uitspraken van 18 december 2015 heeft de rechtbank (de…

Terug naar overzicht