JM 2017/79, RvS 03-05-2017, ECLI:NL:RVS:2017:1183, 201606757/1/A3 (met annotatie van L. Boerema)

Inhoudsindicatie

Damherten, Opzettelijk verontrusten en doden, Natura 2000-gebied, Ontheffing, Kop van Schouwen, Manteling van Walcheren

Samenvatting

Bij besluit van 16 december 2014 heeft het college van GS van Zeeland aan de Faunabeheereenheid een ontheffing verleend voor het opzettelijk verontrusten en doden van damherten in de periode van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2019. Deze ontheffing is aangevochten door de Faunabescherming en in beroep vernietigd door de rechtbank Zeeland. Het college van GS gaat tezamen met de Faunabeheereenheid Zeeland in…

Terug naar overzicht