JM 2017/83, Gerechtshof Amsterdam 11-04-2017, ECLI:NL:GHAMS:2017:1271, 200.180.669/01 (met annotatie van H.J. Bos)

Inhoudsindicatie

Projectontwikkelaar, Haviltex-toetsing, Professionele partijen, Redelijkheid en billijkheid

Samenvatting

Partijen hebben in 2004 en 2010 een samenwerkingsovereenkomst gesloten voor de ontwikkeling van een nieuwbouwproject. Daarbij is afgesproken dat de projectontwikkelaar de helft van de sloop- en saneringskosten van percelen waarop zij een bouwclaim heeft zou betalen. Rechtbank en hof komen tot het oordeel dat – gelet op de omstandigheden voorafgaand en tijdens de uitvoeging van de overeenkomst – is overeengekomen dat de ontwikkelaar voor de helft meebetaalt aan sanerings- en sloopkosten van…

Verder lezen
Terug naar overzicht